Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Update chap 120

truyện tranh Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko
SƠ LƯỢC
Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

Tên khác: 変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Chiko

Tác giả: Konogi Yoshiru

Nguồn: facebook.com/TOORScansGroup

Nhóm dịch: Bullet Burn Team TOOR Scans

Thể loại: Comedy Romance Seinen Ecchi

Đăng bởi: Sonvip091 Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Góc Truyện Vui , Dương Thanh Hoàng , P.T.T1106 , Ron_BWL

Số lượt xem: 1472957 Theo dõi: 3052

Bình chọn:

Update: 28/11/2023 12:25TỔNG HỢP (126 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 120 28/11/2023 12:24

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 119 14/11/2023 16:23

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 118 30/10/2023 17:29

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 117 26/09/2023 23:47

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 116 22/08/2023 21:57

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 115 07/08/2023 17:44

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 114.5 07/08/2023 17:42

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 114 21/02/2023 22:28

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 113 27/12/2022 20:37

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 112 02/12/2022 16:15

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 111 15/11/2022 20:54

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 110 29/09/2022 16:10

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 109 02/11/2022 21:22

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 108 02/11/2022 21:21

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 107.5 09/06/2022 16:02

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 107 01/12/2021 21:15

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 106 19/10/2021 22:12

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 105 30/09/2021 16:08

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 104 22/08/2021 21:13

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 103 14/07/2021 16:29

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 102 13/07/2021 12:56

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 101 02/07/2021 08:39

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 100 14/01/2021 21:26

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 99 24/12/2020 15:54

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 98 13/12/2020 21:30

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 97 22/11/2020 17:34

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 96 26/10/2020 09:59

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 95 24/02/2020 23:10

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 94.5 30/01/2020 20:26

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 94 26/01/2020 20:54

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 93 25/01/2020 22:02

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 92 22/01/2020 16:59

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 91 18/01/2020 20:49

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 90 14/01/2020 17:23

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 89 11/01/2020 00:06

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 88 04/01/2020 17:01

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 87 02/01/2020 03:49

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 86 01/01/2020 23:15

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 85 01/01/2020 00:00

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 84 30/12/2019 17:08

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 83 27/12/2019 16:26

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 82 24/12/2019 21:19

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 81 21/12/2019 21:11

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 80 19/12/2019 00:05

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 79 16/12/2019 02:03

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 78 13/12/2019 17:32

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 77 11/12/2019 20:43

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 76 08/12/2019 17:20

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 75 05/12/2019 15:53

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 74 02/12/2019 15:36

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 73 28/11/2019 20:17

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 72 27/11/2019 00:56

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 71 25/11/2019 17:53

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 70 24/11/2019 01:17

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 69 22/11/2019 00:00

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 68 20/11/2019 00:08

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 67 17/11/2019 20:11

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 66 16/11/2019 00:26

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 65 11/11/2019 23:26

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 64 10/11/2019 03:26

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 63 10/11/2019 03:24

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 62 10/11/2019 03:23

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 61 01/11/2019 15:27

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 60 30/10/2019 09:42

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 59 27/10/2019 20:45

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 58 25/10/2019 14:52

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 57 21/10/2019 15:15

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 56 18/10/2019 15:44

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 55 17/10/2019 23:05

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 54 14/10/2019 15:26

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 53 14/10/2019 15:26

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 52 10/10/2019 03:14

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 51 05/10/2019 03:12

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 50 30/09/2019 16:55

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 49 25/09/2019 23:59

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 48 23/09/2019 16:56

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 47 19/09/2019 23:01

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 46 17/09/2019 19:20

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 45 17/09/2019 00:32

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 44 12/09/2019 16:31

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 43 12/09/2019 16:30

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 42 09/09/2019 20:40

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 41 06/09/2019 13:34

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 40 05/09/2019 01:20

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 39 02/09/2019 02:54

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 38.5 04/09/2019 15:49

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 38 30/08/2019 20:48

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 37 19/06/2019 17:10

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 36 16/06/2019 20:06

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 35 15/06/2019 22:00

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 34 15/06/2019 18:11

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 33 11/06/2019 16:31

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 32 03/06/2019 16:49

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 31 30/05/2019 16:20

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 30 26/05/2019 22:15

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 29 21/05/2019 20:12

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 28 17/05/2019 21:17

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 27 13/05/2019 21:32

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 26 12/05/2019 00:11

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 25 10/05/2019 00:10

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chapter 24 08/05/2019 16:34

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko chap 23 08/01/2018 19:53

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko chap 22 02/01/2018 21:18

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko chap 21 02/01/2018 21:18

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko chap 20 02/01/2018 21:17

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko chap 19 02/01/2018 21:16

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko chap 18 02/01/2018 21:14

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko chap 17 17/06/2017 22:06

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 16 11/05/2017 18:04

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 15 14/04/2017 23:03

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 14 03/04/2017 21:24 Download

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 13 01/04/2017 23:40

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 12 08/11/2016 14:10

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 11 26/10/2016 19:21

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 10 29/08/2016 10:53

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 9 12/08/2016 10:37

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 8 22/02/2016 21:43

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 7 16/01/2016 11:43

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 6 30/11/2015 12:20

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 5.2 08/11/2015 17:33

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 5.1 08/11/2015 17:33

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 5 04/10/2015 10:09

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 4 03/08/2015 17:42

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 3 03/07/2015 15:31

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 2 21/06/2015 11:49

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Senko Chap 1 30/05/2015 19:40

Chap 1-20 do BTTeamSub dịch
Chap 21-23 do Lạc Thiên (TT8) dịch
Chap 24 trở đi là hàng TOOR Scans làm


Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh To Aru Majutsu no Kinsho Mokuroku - Endymion no Kiseki update chap 9
  • truyện tranh Shiori Experience - Jimi Na Watashi To Hen Na Oji-San update chap 88
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình