Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 107 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 100.491 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 346.568 132

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 93.575 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 134.128 26

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 92.434 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 10.545 5

7. alice......again? 15 121.662 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 104.968 13

9. ảnh chế conan 5 244.675 47

10. ANTIDOTE 19 232.363 159

11. Attack On Avengers 1 75.304 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 84.458 1

13. Báo ân cha mẹ 1 64.110 3

14. Bựa Nương 40 241.021 17

15. CAB Magazine 2012 1 65.945 13

16. Cách nhau 3 tuổi 8 10.767 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 60.692 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 91.265 30

19. Chii's Sweet Home 122 353.043 41

20. Chuyện đời thường của nhân viên hiệu thuốc, Sa-chan 19 61.199 29

1 2 3 4 5 6