Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 1120 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 40.117 4

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 161.353 39

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 191.576 31

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 135.119 12

5. Anh chàng háo sắc 1 46.562 4

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 105.659 2

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 14 62.925 76

8. Dai 3 no Gideon 1 102.870 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 209.330 8

10. Ensa No Kusabi 10 73.726 35

11. Goyoukin 7 110.816 1

12. Hangah, Lee 16 103.141 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 121.138 11

14. Kantai Collection - Gift and Promises 1 78.767 30

15. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 792 7.618.567 1.193

16. Kokyu Kohi Monogatari 1 10.399 1

17. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 36.007 11

18. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 633.951 278

19. Nhất Niệm Tung Hoành 4 36.845 14

20. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 191.360 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]