Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 1418 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 40.739 4

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 162.763 39

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 192.491 31

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 135.472 12

5. Anh chàng háo sắc 1 46.892 4

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 106.032 2

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 14 64.464 76

8. Dai 3 no Gideon 1 103.102 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 210.808 8

10. Ensa No Kusabi 10 74.964 35

11. Goyoukin 7 111.365 1

12. Hangah, Lee 16 103.477 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 121.469 11

14. Kantai Collection - Gift and Promises 1 79.076 30

15. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 800 7.795.700 1.220

16. Kokyu Kohi Monogatari 1 10.675 1

17. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 36.787 11

18. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 634.786 278

19. Nhất Niệm Tung Hoành 4 37.050 14

20. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 191.923 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]