Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 96.621 24

2. đáp án hoàn hảo 2 72.634 17

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 75.075 13

4. Hoa Phi Hoa Tiền Truyện 3 9.629 1

5. MỸ NHÂN TÂM ĐỘNG 45 19.931 1

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 35.815 26

7. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 27.714 2

8. Thuần Phong Mỹ Tục ( nhưng là phiên bản "Bà hỏi" ) 2 30.420 8

9. VoCaLoiD VIP 689 1.223.197 25.804