Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 126 END

truyện tranh Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào'
SƠ LƯỢC
Một senpai xinh đẹp cool ngầu >< Một tên kouhai đần thối chuyên tấu hài?!

Tên khác: Cigarette & Cherry / シガレット&チェリー

Tác giả: Kawakami Daishirou

Nhóm dịch: Levan Polkka

Thể loại: Comedy Romance Seinen

Đăng bởi: (=Cam=) Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: HanoiSama , Cáo ÒwÓ , Nguyễn Thế Phong

Số lượt xem: 215183 Theo dõi: 585

Bình chọn:

Update: 28/06/2023 13:26TỔNG HỢP (129 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 126 - END 16/09/2023 11:24

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 125.5 16/09/2023 11:23

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 125 16/09/2023 11:23

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 124 16/09/2023 11:22

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 123 16/09/2023 11:22

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 122 16/09/2023 11:22

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 121 16/09/2023 11:22

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 120 16/09/2023 11:21

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 119 16/09/2023 11:21

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 118 16/09/2023 11:21

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 117 16/09/2023 11:21

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 116 16/09/2023 11:20

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 115 16/09/2023 11:20

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 114 16/09/2023 11:20

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 113 16/09/2023 11:20

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 112 16/09/2023 11:19

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 111 16/09/2023 11:19

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 110 16/09/2023 11:19

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 109 16/09/2023 11:19

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 108 16/09/2023 11:18

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 107 16/09/2023 11:18

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 106 16/09/2023 11:18

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 105 16/09/2023 11:17

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 104 16/09/2023 11:17

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 103 16/09/2023 11:17

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 102 16/09/2023 11:17

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 101 16/09/2023 11:17

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 100 16/09/2023 11:16

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 99 16/09/2023 11:16

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 98 16/09/2023 11:16

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 97 16/09/2023 11:15

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Ngoại chương 16/09/2023 11:15

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 96 16/09/2023 11:15

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 95 16/09/2023 11:15

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 94 16/09/2023 11:15

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chao 93 16/09/2023 11:14

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 92 16/09/2023 11:14

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 91 16/09/2023 11:14

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 90 16/09/2023 11:14

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 89 16/09/2023 11:13

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 88 16/09/2023 11:13

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 87 16/09/2023 11:13

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 86 16/09/2023 11:13

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 85 16/09/2023 11:13

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 84 16/09/2023 11:12

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 83 16/09/2023 11:12

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 82 16/09/2023 11:12

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 81 16/09/2023 11:12

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 80 16/09/2023 11:11

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 79 28/06/2023 13:22

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 78 26/06/2023 12:07

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 77 24/06/2023 11:25

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 76 23/06/2023 11:41

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 75 21/06/2023 14:16

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 74 17/06/2023 12:03

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 73.5 14/06/2023 11:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 73 12/06/2023 13:35

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 72 10/06/2023 11:51

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 71 07/06/2023 12:08

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 70 05/06/2023 09:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 69 03/06/2023 09:35

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 68 24/05/2023 11:54

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 67 22/05/2023 12:24

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 66 20/05/2023 12:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 65 17/05/2023 11:57

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 64 15/05/2023 12:39

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 63 13/05/2023 12:43

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 62 10/05/2023 14:12

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 61 06/05/2023 13:01

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 60 03/05/2023 14:33

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 59 02/05/2023 10:05

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 58 29/04/2023 09:32

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 57 26/04/2023 09:15

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 56 22/04/2023 12:32

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 55 19/04/2023 11:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 54 15/04/2023 12:17

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 53 12/04/2023 12:26

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 52 08/04/2023 11:59

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 51 01/04/2023 12:21

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 50 25/03/2023 11:03

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 49 18/03/2023 12:31

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 48 11/03/2023 12:16

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 47 04/03/2023 21:31

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 46 25/02/2023 13:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 45 18/02/2023 13:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 44 11/02/2023 15:53

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 43 04/02/2023 15:21

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 42 24/01/2023 11:52

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 41 17/01/2023 13:51

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 40 14/01/2023 12:25

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 39 05/01/2023 15:19

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 38 04/01/2023 19:08

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 37 01/01/2023 16:35

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 36 31/12/2022 10:28

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 35 24/12/2022 16:48

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 34 18/12/2022 10:18

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 33 09/12/2022 13:15

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 32 07/12/2022 13:53

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 31 05/12/2022 12:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 30 02/12/2022 12:38

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 29 30/11/2022 12:55

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 28 28/11/2022 12:23

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 27 23/11/2022 13:09

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 26 21/11/2022 12:23

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 25 18/11/2022 14:34

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 24 16/11/2022 14:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 23 14/11/2022 17:28

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 22 04/09/2022 20:35

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 21 04/09/2022 20:34

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 20 04/09/2022 20:34

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 19 04/09/2022 20:34

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 18 17/08/2022 21:03

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 17 17/08/2022 21:02

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 16 17/08/2022 21:01

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 15 17/08/2022 21:00

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 14 17/08/2022 20:59

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 13 17/08/2022 20:59

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 12 17/08/2022 20:59

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 11 17/08/2022 20:57

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 10 17/08/2022 20:56

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 9 17/08/2022 20:56

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 8 22/04/2022 16:28

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 7 22/04/2022 16:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 6 22/04/2022 16:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 5 22/04/2022 16:27

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 4 22/04/2022 16:26

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 3 22/04/2022 16:25

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 2 22/04/2022 16:24

Thuốc lá Senpai & Kouhai 'Anh đào' Chap 1 22/04/2022 16:23

Ở Nhật, trai 'anh đào' có thể hiểu được là một chàng trai tân, không có kinh nghiệm tình báo.. à nhầm tình trường emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình