Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 164

truyện tranh Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử
SƠ LƯỢC
Từ một tên dân đen khao khát vô cùng với pháp thuật. Nay đã trùng sinh thành thất hoàng tử của vương quốc saloom. Liệu cậu ấy có thể bước đến đỉnh cao của ma pháp mà đời trước anh ta chưa thực hiện được ?

Tên khác: Tensei Shitara dai Nana Ouji dattanode, Kimamani Majutsu o Kiwamemasu ; 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます ; I was reincarnated as the 7th Prince so I will perfect my magic as I please

Tác giả: Kokuzawa Yousuke Kenkyo Na Circle

Nguồn: Blogtruyen.vn

Nhóm dịch: Tứ Linh Truyện

Thể loại: Adventure Shounen Slice of life Ecchi Fantasy Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: Tứ Linh Truyện Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Huyen Chau

Số lượt xem: 1517188 Theo dõi: 2160

Update: 20/05/2023 20:19TỔNG HỢP (182 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 11 Event buff 27/05/2021

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 164 19/06/2024

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 163 19/06/2024

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 162.3

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 162.2

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 162

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 161

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 160

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 159

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 158

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 157.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 157

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 156

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 155

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 154

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 153.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 153

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 152

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 151.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 151

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 150

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 149

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 148

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 147.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 147

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 146

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 145

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 144

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 143

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 142

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 141

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 140

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 139.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 139

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 138

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 137

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 136

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 135

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 134

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 133

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 132

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 131

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 130.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 130

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 129

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 128

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 127

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 126

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 125

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 124

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 123.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 123

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 122

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 121

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 120

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 119

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 118

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 117.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 117

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 116

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 115

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 114

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 113

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 112

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 111

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 110.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 110

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 109

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 108

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 107

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 106

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 105

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 104

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 103

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 102

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 101

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 100

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 99

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 98

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 97

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 96

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 95

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 94

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 93

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 92

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 91

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 90

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 89.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 89

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 88

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 87

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 86

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 85

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 84

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 83

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 82

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 81

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 80

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 79.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 79

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 78

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 77

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 76

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 75.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 75

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 74

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 73

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 72

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 71

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 70

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 69

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 68

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 67

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 66

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 65

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 64

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 63

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 62

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 61

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 60

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 59

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 58

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 57.5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 57

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 56

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 55

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 54

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 53

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 52.5 - Ngoại truyện

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 52

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 51

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 50

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 49

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 48

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 47

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 46

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 45

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 44

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 43

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 42.5 - Ngoại truyện

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 42

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 41

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 40

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 39

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 38 - Hết Event

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 37 - Event buff

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 36 - Event Buff

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 35

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 34

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 33

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 32

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 31

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 30

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 29

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 28

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 27

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 26

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 25

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 24

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 23

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 22

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 21

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 20

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 19

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 18

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 17.5 - Ngoại truyện

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 17

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 16 - Hết event

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 15 - Event Buff

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 14 - Event buff

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 13 - Event Buff

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 12 - Event buff

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 10

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 9

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 8

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 7

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 6

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 5

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 4

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 3

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 2

Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử Chap 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Sousei no Onmyouji Chap 76
  • truyện tranh Tránh Cái Kết Bị Phá Sản, Tôi Chọn Trở Thành Thợ Rèn - Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin Wo Mezasu Chap 50
  • truyện tranh Dead Mount Death Play Chap 116
  • truyện tranh  Zanmu - Labyrinth Chap 34
  • truyện tranh Thợ Săn Ác Linh - Dark Gathering Chap 61
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình