RELEASE THAT WITCH! Update chap 228 - 21-05-2023 - Rảnh lúc nào đăng lúc đấy

truyện tranh RELEASE THAT WITCH!
SƠ LƯỢC
Ờ thì như mọi bộ Isekai khác, chết xong chuyển sinh. Bộ này main dùng não nhiều, toàn để đệ làm hết thôi emo Siêu phẩm đấy, đéo đùa, đấy là mình nói Novel, còn manga đỉnh hay không thì mình không biết emo Novel bên Trung đã kết thúc, anh em vô coi ủng hộ nhé. Lâu lắm rồi không dịch truyện lại nên có gì góp ý giùm cái nhé emo

Tên khác: 放开那个女巫, Release that Witch, Buông ra cô phù thủy kia

Tác giả: ER MU Dr. Woodman

Thể loại: Action Adventure Comedy Harem Manhua Supernatural Drama Fantasy Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: Mông Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 4580221 Theo dõi: 3852

Bình chọn:

Update: 21/05/2023 17:49TỔNG HỢP (229 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

RELEASE THAT WITCH! Chương 228 21/05/2023 17:49

RELEASE THAT WITCH! Chương 227 20/05/2023 11:50

RELEASE THAT WITCH! Chương 226 11/05/2023 19:14

RELEASE THAT WITCH! Chương 225 02/05/2023 12:58

RELEASE THAT WITCH! Chương 224 30/04/2023 13:41

RELEASE THAT WITCH! Chương 223 23/04/2023 09:39

RELEASE THAT WITCH! Chương 222 21/12/2022 20:10

RELEASE THAT WITCH! Chương 221 18/12/2022 11:10

RELEASE THAT WITCH! Chương 220 17/12/2022 11:25

RELEASE THAT WITCH! Chương 219 09/12/2022 21:31

RELEASE THAT WITCH! Chương 218 03/12/2022 18:31

RELEASE THAT WITCH! Chương 217 02/11/2022 21:48

RELEASE THAT WITCH! Chương 216 23/10/2022 21:41

RELEASE THAT WITCH! Chương 215 24/07/2022 01:42

RELEASE THAT WITCH! Chương 214 22/07/2022 03:10

RELEASE THAT WITCH! Chương 213 19/07/2022 22:22

RELEASE THAT WITCH! Chương 212 05/01/2022 11:36

RELEASE THAT WITCH! Chương 211 30/12/2021 11:41

RELEASE THAT WITCH! Chương 210 29/12/2021 12:21

RELEASE THAT WITCH! Chương 209 28/12/2021 08:38

RELEASE THAT WITCH! Chương 208 16/09/2021 01:42

RELEASE THAT WITCH! Chương 207 01/09/2021 20:04

RELEASE THAT WITCH! Chương 206 30/08/2021 20:13

RELEASE THAT WITCH! Chương 205 28/08/2021 20:07

RELEASE THAT WITCH! Chương 204 22/08/2021 21:23

RELEASE THAT WITCH! Chương 203 18/08/2021 16:47

RELEASE THAT WITCH! Chương 202 16/08/2021 22:11

RELEASE THAT WITCH! Chương 201 12/08/2021 19:35

RELEASE THAT WITCH! Chương 200 09/08/2021 20:46

RELEASE THAT WITCH! Chương 199 06/08/2021 23:45

RELEASE THAT WITCH! Chương 198 05/08/2021 19:09

RELEASE THAT WITCH! Chương 197 31/07/2021 15:16

RELEASE THAT WITCH! Chương 196 26/07/2021 22:52

RELEASE THAT WITCH! Chương 195 25/07/2021 11:01

RELEASE THAT WITCH! Chương 194 21/07/2021 20:43

RELEASE THAT WITCH! Chương 193 18/07/2021 13:17

RELEASE THAT WITCH! Chương 192 17/07/2021 11:44

RELEASE THAT WITCH! Chương 191 13/07/2021 22:20

RELEASE THAT WITCH! Chương 190 10/07/2021 20:00

RELEASE THAT WITCH! Chương 189 05/07/2021 20:41

RELEASE THAT WITCH! Chương 188 01/07/2021 21:24

RELEASE THAT WITCH! Chương 187 27/06/2021 12:19

RELEASE THAT WITCH! Chương 186 22/06/2021 22:02

RELEASE THAT WITCH! Chương 185 20/06/2021 21:31

RELEASE THAT WITCH! Chương 184 17/06/2021 21:24

RELEASE THAT WITCH! Chương 183 15/06/2021 21:13

RELEASE THAT WITCH! Chương 182 14/06/2021 00:01

RELEASE THAT WITCH! Chương 181 12/06/2021 23:04

RELEASE THAT WITCH! Chương 180 09/06/2021 22:27

RELEASE THAT WITCH! Chương 179 08/06/2021 21:21

RELEASE THAT WITCH! Chương 178 06/06/2021 00:44

RELEASE THAT WITCH! Chương 177 04/06/2021 20:39

RELEASE THAT WITCH! Chương 176 29/05/2021 22:02

RELEASE THAT WITCH! Chương 175 28/05/2021 20:38

RELEASE THAT WITCH! Chương 174 20/05/2021 22:20

RELEASE THAT WITCH! Chương 173 19/05/2021 21:35

RELEASE THAT WITCH! Chương 172 17/05/2021 22:59

RELEASE THAT WITCH! Chương 171 16/05/2021 22:05

RELEASE THAT WITCH! Chương 170 14/05/2021 23:50

RELEASE THAT WITCH! Chương 169 13/05/2021 20:33

RELEASE THAT WITCH! Chương 168 09/05/2021 13:54

RELEASE THAT WITCH! Chương 167 03/05/2021 21:40

RELEASE THAT WITCH! Chương 166 26/04/2021 22:47

RELEASE THAT WITCH! Chương 165 25/04/2021 11:49

RELEASE THAT WITCH! Chương 164 22/04/2021 23:52

RELEASE THAT WITCH! Chương 163 18/04/2021 23:59

RELEASE THAT WITCH! Chương 162 17/04/2021 22:50

RELEASE THAT WITCH! Chương 161 10/04/2021 19:43

RELEASE THAT WITCH! Chương 160 29/03/2021 22:14

RELEASE THAT WITCH! Chương 159 25/03/2021 22:22

RELEASE THAT WITCH! Chương 158 18/03/2021 22:42

RELEASE THAT WITCH! Chương 157 11/03/2021 21:37

RELEASE THAT WITCH! Chương 156 07/03/2021 00:09

RELEASE THAT WITCH! Chương 155 01/03/2021 22:47

RELEASE THAT WITCH! Chuong 154 28/02/2021 00:29

RELEASE THAT WITCH! Chương 153 26/02/2021 23:26

RELEASE THAT WITCH! Chương 152 25/02/2021 22:38

RELEASE THAT WITCH! Chương 151 19/02/2021 18:09

RELEASE THAT WITCH! Chương 150 17/02/2021 22:56

RELEASE THAT WITCH! Chương 149 05/02/2021 19:37

RELEASE THAT WITCH! Chương 148 30/01/2021 00:03

RELEASE THAT WITCH! Chương 147 23/01/2021 21:47

RELEASE THAT WITCH! Chương 146 20/01/2021 22:14

RELEASE THAT WITCH! Chương 145 16/01/2021 23:45

RELEASE THAT WITCH! Chương 144 14/01/2021 23:00

RELEASE THAT WITCH! Chương 143 10/01/2021 12:37

RELEASE THAT WITCH! Chương 142 06/01/2021 23:20

RELEASE THAT WITCH! Chương 141 04/01/2021 21:12

RELEASE THAT WITCH! Chương 140 02/01/2021 22:18

RELEASE THAT WITCH! Chương 139 30/12/2020 23:13

RELEASE THAT WITCH! Chương 138 24/12/2020 00:29

RELEASE THAT WITCH! Chương 137 20/12/2020 22:42

RELEASE THAT WITCH! Chương 136 18/12/2020 00:26

RELEASE THAT WITCH! Chương 135 16/12/2020 23:01

RELEASE THAT WITCH! Chương 134 13/12/2020 22:27

RELEASE THAT WITCH! Chương 133 12/12/2020 21:45

RELEASE THAT WITCH! Chương 132 08/12/2020 20:53

RELEASE THAT WITCH! Chương 131 07/12/2020 22:35

RELEASE THAT WITCH! Chương 130 27/11/2020 20:58

RELEASE THAT WITCH! Chương 129 21/11/2020 22:12

RELEASE THAT WITCH! Chương 128 16/11/2020 21:16

RELEASE THAT WITCH! Chương 127 11/11/2020 21:42

RELEASE THAT WITCH! Chương 126 08/11/2020 16:36

RELEASE THAT WITCH! Chương 125 04/11/2020 21:51

RELEASE THAT WITCH! Chương 124 03/11/2020 00:19

RELEASE THAT WITCH! Chương 123 01/11/2020 12:35

RELEASE THAT WITCH! Chương 122 27/10/2020 23:35

RELEASE THAT WITCH! Chương 121 26/10/2020 23:25

RELEASE THAT WITCH! Chương 120 24/10/2020 21:15

RELEASE THAT WITCH! Chương 119 21/10/2020 21:53

RELEASE THAT WITCH! Chương 118 18/10/2020 22:37

RELEASE THAT WITCH! Chương 117 17/10/2020 19:57

RELEASE THAT WITCH! Chương 116 15/10/2020 22:29

RELEASE THAT WITCH! Chương 115 14/10/2020 21:31

RELEASE THAT WITCH! Chương 114 06/10/2020 22:23

RELEASE THAT WITCH! Chương 113 02/10/2020 22:42

RELEASE THAT WITCH! Chương 112 29/09/2020 22:56

RELEASE THAT WITCH! Chương 111 25/09/2020 22:05

RELEASE THAT WITCH! Chương 110 22/09/2020 21:51

RELEASE THAT WITCH! Chương 109 18/09/2020 22:39

RELEASE THAT WITCH! Chương 108 17/09/2020 21:50

RELEASE THAT WITCH! Chương 107 15/09/2020 22:30

RELEASE THAT WITCH! Chương 106 12/09/2020 22:36

RELEASE THAT WITCH! Chương 105 10/09/2020 23:44

RELEASE THAT WITCH! Chương 104 09/09/2020 22:27

RELEASE THAT WITCH! Chương 103 07/09/2020 23:57

RELEASE THAT WITCH! Chương 102 06/09/2020 22:09

RELEASE THAT WITCH! Chương 101 05/09/2020 20:38

RELEASE THAT WITCH! Chuơng 100 04/09/2020 21:29

RELEASE THAT WITCH! Chương 99 02/09/2020 22:59

RELEASE THAT WITCH! Chương 98 02/09/2020 22:58

RELEASE THAT WITCH! Chương 97 30/08/2020 21:39

RELEASE THAT WITCH! Chương 96 28/08/2020 20:29

RELEASE THAT WITCH! Chương 95 25/08/2020 21:13

RELEASE THAT WITCH! Chương 94 21/08/2020 00:09

RELEASE THAT WITCH! Chương 93 16/08/2020 21:47

RELEASE THAT WITCH! Chương 92 10/08/2020 23:37

RELEASE THAT WITCH! Chương 91 07/08/2020 23:52

RELEASE THAT WITCH! Chương 90 04/08/2020 19:38

RELEASE THAT WITCH! Chương 89 03/08/2020 22:41

RELEASE THAT WITCH! Chương 88 02/08/2020 21:32

RELEASE THAT WITCH! Chương 87 30/07/2020 20:45

RELEASE THAT WITCH! Chương 86 27/07/2020 21:18

RELEASE THAT WITCH! Chương 85 21/07/2020 21:47

RELEASE THAT WITCH! Chương 84 19/07/2020 11:32

RELEASE THAT WITCH! Chương 83 17/07/2020 21:25

RELEASE THAT WITCH! Chương 82 15/07/2020 20:39

RELEASE THAT WITCH! Chương 81 14/07/2020 20:22

RELEASE THAT WITCH! Chương 80 13/07/2020 20:58

RELEASE THAT WITCH! Chương 79 12/07/2020 22:21

RELEASE THAT WITCH! Chương 78 10/07/2020 22:25

RELEASE THAT WITCH! Chương 77 08/07/2020 21:50

RELEASE THAT WITCH! Chương 76 06/07/2020 21:41

RELEASE THAT WITCH! Chương 75 30/06/2020 22:17

RELEASE THAT WITCH! Chương 74 28/06/2020 23:23

RELEASE THAT WITCH! Chương 73 27/06/2020 20:30

RELEASE THAT WITCH! Chương 72 15/06/2020 22:53

RELEASE THAT WITCH! Chương 71 14/06/2020 23:49

RELEASE THAT WITCH! Chương 70 11/06/2020 22:01

RELEASE THAT WITCH! Chương 69 31/05/2020 23:44

RELEASE THAT WITCH! Chương 68 30/05/2020 21:28

RELEASE THAT WITCH! Chương 67 29/05/2020 00:10

RELEASE THAT WITCH! Chương 66 24/05/2020 23:37

RELEASE THAT WITCH! Chương 65 21/05/2020 21:10

RELEASE THAT WITCH! Chương 64 18/05/2020 21:17

RELEASE THAT WITCH! Chương 63 16/05/2020 20:55

RELEASE THAT WITCH! Chương 62 14/05/2020 21:01

RELEASE THAT WITCH! Chương 61 10/05/2020 21:39

RELEASE THAT WITCH! Chương 60 09/05/2020 18:27

RELEASE THAT WITCH! Chương 59 02/05/2020 23:00

RELEASE THAT WITCH! Chương 58 28/04/2020 22:35

RELEASE THAT WITCH! Chương 57 25/04/2020 22:03

RELEASE THAT WITCH! Chương 56 23/04/2020 00:51

RELEASE THAT WITCH! Chương 55 19/04/2020 22:26

RELEASE THAT WITCH! Chương 54 19/04/2020 00:03

RELEASE THAT WITCH! Chương 53 17/04/2020 22:15

RELEASE THAT WITCH! Chương 52 13/04/2020 23:06

RELEASE THAT WITCH! Chương 51 10/04/2020 00:24

RELEASE THAT WITCH! Chương 50 06/04/2020 21:58

RELEASE THAT WITCH! Chương 49 04/04/2020 21:40

RELEASE THAT WITCH! Chương 48 02/04/2020 23:18

RELEASE THAT WITCH! Chương 47 01/04/2020 21:37

RELEASE THAT WITCH! Chương 46 28/03/2020 22:03

RELEASE THAT WITCH! Chương 45 23/03/2020 21:07

RELEASE THAT WITCH! Chương 44 19/03/2020 21:15

RELEASE THAT WITCH! Chương 43 11/03/2020 23:24

RELEASE THAT WITCH! Chương 42 05/03/2020 22:21

RELEASE THAT WITCH! Chương 41 29/02/2020 22:10

RELEASE THAT WITCH! Chương 40 25/02/2020 22:43

RELEASE THAT WITCH! Chương 39 22/02/2020 20:28

RELEASE THAT WITCH! Chương 38 16/02/2020 02:27

RELEASE THAT WITCH! Chương 37 12/02/2020 21:12

RELEASE THAT WITCH! Chương 36 09/02/2020 22:24

RELEASE THAT WITCH! Chương 35 06/02/2020 23:34

RELEASE THAT WITCH! Chương 34 04/02/2020 22:58

RELEASE THAT WITCH! Chương 33 01/02/2020 23:34

RELEASE THAT WITCH! Chương 32 30/01/2020 23:07

RELEASE THAT WITCH! Chương 31 27/01/2020 23:40

RELEASE THAT WITCH! Chương 30 - Quái vật xuất hiện 26/01/2020 22:09

RELEASE THAT WITCH! Chương 29 - Tháng quỷ dữ bắt đầu 23/01/2020 23:40

RELEASE THAT WITCH! Chương 28 - Gia Tộc Pine 22/01/2020 23:24

RELEASE THAT WITCH! Chương 27 21/01/2020 22:14

RELEASE THAT WITCH! Chương 26 01/01/2020 00:53

RELEASE THAT WITCH! Chương 25 - A True hero 09/12/2019 23:54

RELEASE THAT WITCH! Chương 24 07/12/2019 23:59

RELEASE THAT WITCH! Chương 23 06/12/2019 22:19

RELEASE THAT WITCH! Chương 22 04/12/2019 22:26

RELEASE THAT WITCH! Chương 21 03/12/2019 22:36

RELEASE THAT WITCH! Chương 20 02/12/2019 21:21

RELEASE THAT WITCH! Chương 19 01/12/2019 16:51

RELEASE THAT WITCH! Chương 18 30/11/2019 13:51

RELEASE THAT WITCH! Chương 17 26/11/2019 23:08

RELEASE THAT WITCH! Chương 16 24/11/2019 17:58

RELEASE THAT WITCH! Chương 15 23/11/2019 15:49

RELEASE THAT WITCH! Chương 14 11/11/2019 23:52

RELEASE THAT WITCH! Chương 13 11/11/2019 23:44

RELEASE THAT WITCH! Chương 12 11/11/2019 23:34

RELEASE THAT WITCH! Chương 11 06/11/2019 00:20

RELEASE THAT WITCH! Chương 10 04/11/2019 23:13

RELEASE THAT WITCH! Chương 9 03/11/2019 21:41

RELEASE THAT WITCH! Chương 8 03/11/2019 01:02

RELEASE THAT WITCH! Chương 7 02/11/2019 00:23

RELEASE THAT WITCH! Chương 6 31/10/2019 23:52

RELEASE THAT WITCH! Chương 5 30/10/2019 20:25

RELEASE THAT WITCH! Chương 4 29/10/2019 21:36

RELEASE THAT WITCH! Chương 3 28/10/2019 20:50

RELEASE THAT WITCH! Chương 2 27/10/2019 19:12

RELEASE THAT WITCH! Chương 1 24/10/2019 22:52

RELEASE THAT WITCH! Chapter 0 - Giới thiệu 24/10/2019 00:17

Comment nhiều vô, năn nỉ đó emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Murasakiiro no Qualia Update chap 13 !!!!!!!!!! Come back!!
  • truyện tranh APOCALYPTIC SUPER FARM
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình