Cửu Tinh Thiên Thần Quyết [>Update 09/12<] chapter 292

truyện tranh  Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới ... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm ...

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Thể loại: Action Manhua Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2048758 Theo dõi: 1037

Bình chọn:

Update: 09/12/2021 23:41TỔNG HỢP (293 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 292 09/12/2021 23:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 291 09/12/2021 23:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 290 09/12/2021 23:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 289 09/12/2021 23:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 288 01/11/2021 18:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 287 25/10/2021 23:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 286 19/10/2021 18:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 285 12/10/2021 17:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 284 12/10/2021 02:50

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 283 12/10/2021 02:50

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 282 20/09/2021 19:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 281 15/09/2021 03:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 280 06/09/2021 17:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 279 30/08/2021 17:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 278 24/08/2021 16:13

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 277 16/08/2021 19:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 276 10/08/2021 11:11

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 275 03/08/2021 17:46

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 274 26/07/2021 17:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 273 21/07/2021 17:08

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 272 15/07/2021 00:54

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 271 06/07/2021 23:30

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 270 28/06/2021 23:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 269 23/06/2021 00:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 268 10/06/2021 11:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 267 08/06/2021 13:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 266 31/05/2021 16:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 265 24/05/2021 18:30

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 264 17/05/2021 17:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 263 12/05/2021 23:47

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 262 06/05/2021 11:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 261 26/04/2021 17:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 260 19/04/2021 20:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 259 12/04/2021 15:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 258 06/04/2021 23:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 257 31/03/2021 07:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 256 23/03/2021 18:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 255 16/03/2021 18:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 254 09/03/2021 21:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 253 09/03/2021 14:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 252 24/02/2021 18:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 251 23/02/2021 16:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 250 08/02/2021 20:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 249 01/02/2021 22:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 248 30/01/2021 15:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 247 19/01/2021 15:51

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 246 11/01/2021 21:26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 245 11/01/2021 21:26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 244 30/12/2020 13:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 243 22/12/2020 13:02

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 242 16/12/2020 21:47

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 241 09/12/2020 00:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 240 09/12/2020 00:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 239 24/11/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 238 17/11/2020 14:01

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 237 09/11/2020 20:30

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 236 02/11/2020 21:01

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 235 26/10/2020 20:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 234 20/10/2020 21:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 233 13/10/2020 19:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 232 13/10/2020 19:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 231 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 230 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 229 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 228 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 227 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 226 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 225 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 224 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 223 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 222 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 221 06/10/2020 19:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 220 17/07/2020 04:58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 219 17/07/2020 04:58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 218 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 217 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 216 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 215 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 214 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 213 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 212 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 211 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 210 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 209 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 208 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 207 17/07/2020 04:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 206 17/07/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 205 17/07/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 204 17/07/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 203 17/07/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 202 17/07/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 201 17/07/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 200 17/07/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 199 17/07/2020 04:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 198 21/04/2020 11:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 197 20/04/2020 17:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 196 28/02/2020 12:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 195 26/02/2020 11:45

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 194 25/02/2020 11:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 193 24/02/2020 20:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 192 22/02/2020 19:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 191 20/02/2020 23:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 190 13/02/2020 18:47

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 189 04/02/2020 12:54

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 188 08/01/2020 20:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 187 23/12/2019 19:28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 186 28/11/2019 19:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 185 20/11/2019 21:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 184 03/11/2019 16:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 183 28/10/2019 17:17

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 182 21/10/2019 21:00

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 181 02/10/2019 19:04

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 180 19/09/2019 13:30

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 179 17/09/2019 22:49

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 178 07/09/2019 13:28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 177 05/09/2019 13:11

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 176 03/09/2019 13:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 175 03/09/2019 13:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 174 03/09/2019 13:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 173 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 172 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 171 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 170 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 169 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 168 23/08/2019 00:13

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 167 21/08/2019 06:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 166 19/08/2019 01:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 165 16/08/2019 22:57

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 164 14/08/2019 22:39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 163 12/08/2019 22:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 162 08/06/2019 20:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 161 06/06/2019 12:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 160 03/05/2019 20:26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 159 02/05/2019 16:09

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 158 16/04/2019 21:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 157 12/04/2019 14:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 156 08/04/2019 20:46

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 155 06/04/2019 20:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 154 23/03/2019 13:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 153 21/03/2019 13:57

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 152 07/03/2019 12:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 151 05/03/2019 13:13

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 150 26/02/2019 23:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 149 25/02/2019 00:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 148 04/02/2019 06:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 147 01/02/2019 22:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 146 22/01/2019 13:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 145 20/01/2019 16:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 144 18/01/2019 21:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 143 16/01/2019 20:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 142 14/01/2019 21:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 141 12/01/2019 14:04

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 140 11/01/2019 00:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 139 08/01/2019 13:54

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 138 06/01/2019 13:46

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 137 04/01/2019 21:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 136 29/12/2018 22:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 135 27/12/2018 22:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 134 16/12/2018 12:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 133 14/12/2018 22:08

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 132 13/12/2018 22:09

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 131 12/12/2018 22:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 130 11/12/2018 21:58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 129 11/12/2018 21:58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 128 28/11/2018 12:56

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 127 27/11/2018 12:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 126 23/11/2018 21:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 125 23/11/2018 20:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 124 23/11/2018 20:26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 123 20/11/2018 22:28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 122 19/11/2018 21:54

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 121 18/11/2018 21:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 120 13/11/2018 12:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 119 12/11/2018 12:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 118 11/11/2018 13:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 117 10/11/2018 13:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 116 09/11/2018 20:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 115 08/11/2018 13:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 114 07/11/2018 18:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 113 06/11/2018 12:47

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 112 18/10/2018 13:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 111 17/10/2018 13:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 110 14/10/2018 20:18

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 109 13/10/2018 19:26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 108 04/10/2018 23:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 107 12/09/2018 20:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 106 08/09/2018 19:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 105 06/09/2018 12:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 104 05/09/2018 21:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 103 05/09/2018 20:16

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 102 04/09/2018 19:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 101 03/09/2018 19:47

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 100 02/09/2018 19:22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 99 02/09/2018 19:22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 98 30/07/2018 12:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 97 23/07/2018 15:49

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 96 12/07/2018 13:25

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 95 08/07/2018 14:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 94 18/06/2018 13:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 93 14/06/2018 13:48

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 92 11/06/2018 13:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 91 08/06/2018 19:01

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 90 05/06/2018 18:20

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 89 31/05/2018 12:39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 88 28/05/2018 13:25

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 87 27/05/2018 18:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 86 26/05/2018 13:18

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 85 23/05/2018 12:39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 84 20/05/2018 17:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 83 19/05/2018 17:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 82 17/05/2018 17:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 81 09/05/2018 19:56

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 80 07/05/2018 20:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 79 03/05/2018 18:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 78 24/04/2018 12:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 78 24/04/2018 12:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 77 17/04/2018 19:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 76 10/04/2018 12:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 75 04/04/2018 13:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 74 27/03/2018 11:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 73 20/03/2018 12:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 72 12/03/2018 10:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 71 08/03/2018 19:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 70 08/03/2018 19:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 69 04/03/2018 12:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 68 27/02/2018 12:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 67 23/02/2018 19:28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 66 20/02/2018 21:48

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 65 18/02/2018 13:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 64 15/02/2018 18:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 63 11/02/2018 17:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 62 09/02/2018 12:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 61 06/02/2018 11:30

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 60 30/01/2018 12:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 59 23/01/2018 12:04

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 58 16/01/2018 12:22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 57 09/01/2018 19:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 56 05/01/2018 19:02

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 55 05/01/2018 19:02

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 54 27/12/2017 12:13

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 53 12/12/2017 14:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 52 05/12/2017 12:39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 51 28/11/2017 12:11

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 50 21/11/2017 11:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 49 15/11/2017 16:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 48 07/11/2017 18:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 47 26/10/2017 17:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 46 12/10/2017 12:45

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 45 27/09/2017 17:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 44 22/09/2017 14:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 43 13/09/2017 12:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 42 11/09/2017 18:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 41 30/08/2017 15:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 40 22/08/2017 10:51

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 39 16/08/2017 13:01

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 38 09/08/2017 18:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 37 04/08/2017 17:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 36 24/07/2017 18:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 35 18/07/2017 13:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 34 11/07/2017 12:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 33 07/07/2017 18:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 32 30/06/2017 12:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 31 21/06/2017 12:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 30 14/06/2017 14:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 29 10/06/2017 15:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 28 05/06/2017 11:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 27 24/05/2017 11:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 26 18/05/2017 18:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 25 10/05/2017 11:57

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 24 04/05/2017 12:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 23 01/05/2017 13:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 22 25/04/2017 12:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 21 12/04/2017 19:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 20 07/04/2017 18:58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 19 30/03/2017 17:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 18 28/03/2017 23:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 17 24/03/2017 19:09

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 16 19/03/2017 18:11

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 15 15/03/2017 20:22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 14 09/03/2017 18:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 13 06/03/2017 18:51

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 12 03/03/2017 18:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 11 27/02/2017 18:20

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 10 25/02/2017 12:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 9 23/02/2017 12:17

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 8 21/02/2017 12:00

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 7 19/02/2017 14:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 6 17/02/2017 12:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 5 14/02/2017 18:09

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 4 12/02/2017 18:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 3 10/02/2017 18:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 2 08/02/2017 22:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 1 08/02/2017 17:16

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình