Đại Khâu Giáp Sư [>Update 17/12<] chapter 148-150

truyện tranh  Đại Khâu Giáp Sư
SƠ LƯỢC
Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc.

Tên khác: Đại Quy Giáp Sư, The Great Deity

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Action Adventure Manhua Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 1080283 Theo dõi: 763

Bình chọn:

Update: 17/12/2021 21:37TỔNG HỢP (188 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150 Hết Truyện 17/12/2021 21:36

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 149 17/12/2021 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 148 17/12/2021 21:30

Đại Khâu Giáp Sư chapter 147 12/11/2021 12:23

Đại Khâu Giáp Sư chapter 146 03/11/2021 13:58

Đại Khâu Giáp Sư chapter 145 03/11/2021 13:58

Đại Khâu Giáp Sư chapter 144 19/10/2021 16:08

Đại Khâu Giáp Sư chapter 143 12/10/2021 17:37

Đại Khâu Giáp Sư chapter 142 11/09/2021 19:01

Đại Khâu Giáp Sư chapter 141 04/07/2021 21:23

Đại Khâu Giáp Sư chapter 140 04/07/2021 21:23

Đại Khâu Giáp Sư chapter 139 01/06/2021 12:05

Đại Khâu Giáp Sư chapter 138 19/05/2021 18:58

Đại Khâu Giáp Sư chapter 137 16/05/2021 15:53

Đại Khâu Giáp Sư chapter 136 17/03/2021 11:10

Đại Khâu Giáp Sư chapter 135 03/02/2021 22:36

Đại Khâu Giáp Sư chapter 134 12/01/2021 03:25

Đại Khâu Giáp Sư chapter 133 16/12/2020 22:23

Đại Khâu Giáp Sư chapter 132 08/12/2020 23:24

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 131 24/11/2020 19:17

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 130 17/11/2020 18:35

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 129 30/10/2020 07:37

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 128 30/10/2020 07:36

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 127 21/10/2020 23:39

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 126 21/10/2020 23:39

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 125 15/10/2020 18:42

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 124 13/10/2020 12:46

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 123 12/10/2020 17:38

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 122 06/10/2020 20:19

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 121 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 120 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 119 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 118 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 117 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 116 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 115 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 114 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 113 04/10/2020 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 112 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 111 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 110 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 109 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 108 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 107 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 106 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 105 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 104 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 103 04/10/2020 21:32

Đại Khâu Giáp Sư chapter 102 19/05/2020 20:14

Đại Khâu Giáp Sư chapter 101 06/05/2020 21:58

Đại Khâu Giáp Sư chapter 100 13/04/2020 07:51

Đại Khâu Giáp Sư chapter 99 12/03/2020 19:49

Đại Khâu Giáp Sư chapter 98 27/02/2020 19:00

Đại Khâu Giáp Sư chapter 97 14/02/2020 01:52

Đại Khâu Giáp Sư chapter 96 23/01/2020 12:14

Đại Khâu Giáp Sư chapter 95 21/12/2019 18:55

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 94 14/12/2019 21:49

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 93 21/11/2019 05:58

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 92 04/11/2019 22:40

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 91 23/10/2019 16:29

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 90 23/10/2019 16:29

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 89 05/10/2019 14:52

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 88 16/09/2019 13:13

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 87 07/09/2019 04:16

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 86 07/09/2019 04:16

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 85 07/09/2019 04:16

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 84 07/09/2019 04:16

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 83 07/09/2019 04:16

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 82 23/08/2019 23:18

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 81 21/08/2019 22:39

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 80 03/08/2019 20:57

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 79 02/08/2019 13:09

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 78 17/07/2019 17:09

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 77 15/07/2019 14:02

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 76 04/07/2019 13:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 75 02/07/2019 13:02

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 74 02/07/2019 13:01

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 73 24/06/2019 14:41

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 72 18/06/2019 21:45

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 71 16/06/2019 23:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 70 10/06/2019 13:38

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 69 08/06/2019 13:48

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 68 04/06/2019 23:43

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 67 03/06/2019 19:39

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 66 03/06/2019 19:39

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 65 05/05/2019 21:07

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 64 29/04/2019 19:50

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 63 27/04/2019 19:27

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 62 23/04/2019 13:16

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 61 21/04/2019 14:26

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 60 13/04/2019 20:06

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 59 11/04/2019 16:07

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 58 02/04/2019 20:17

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 57 31/03/2019 19:40

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 56 29/03/2019 16:15

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 55 07/03/2019 12:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 54 06/12/2018 12:51

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 53 05/12/2018 13:04

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 52 23/11/2018 13:14

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 51 13/11/2018 21:23

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 50 07/11/2018 22:38

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 49 30/10/2018 19:05

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 48 24/10/2018 14:47

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 47 24/10/2018 14:46

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 46 19/10/2018 18:32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 45 06/10/2018 18:44

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 44 27/09/2018 18:35

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 43 26/09/2018 21:12

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 42 28/08/2018 19:50

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 41 13/08/2018 18:21

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 40 01/08/2018 22:06

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 39.5 01/08/2018 22:06

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 39 25/07/2018 20:21

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 38.5 23/07/2018 21:54

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 38 19/07/2018 22:12

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 37.5 18/07/2018 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 37 16/07/2018 20:51

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 36.5 12/07/2018 21:15

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 36 09/07/2018 21:13

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 35.5 08/07/2018 22:27

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 35 08/07/2018 21:15

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 34.5 05/07/2018 21:31

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 34 04/07/2018 20:40

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 33.5 04/07/2018 20:40

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 33 29/06/2018 20:31

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 32.5 26/06/2018 22:30

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 32 25/06/2018 20:00

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 31.5 25/06/2018 19:59

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 31 24/06/2018 20:14

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 30.5 16/05/2018 23:38

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 30 16/05/2018 23:38

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 29.5 28/04/2018 21:08

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 29 24/04/2018 12:43

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 28.5 27/03/2018 21:45

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 28 25/03/2018 19:06

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 27.5 21/03/2018 21:43

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 27 16/03/2018 21:56

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 26.5 27/02/2018 12:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 26 24/02/2018 21:23

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 25.5 04/02/2018 22:44

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 25 03/02/2018 21:44

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 24.5 01/02/2018 21:19

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 24 29/01/2018 20:21

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 23.5 17/01/2018 21:17

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 23 01/12/2017 20:45

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 22.5 21/11/2017 22:01

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 22 14/11/2017 12:22

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 21.5 14/11/2017 12:22

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 21 11/11/2017 18:47

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 20.5 30/10/2017 20:18

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 20 16/10/2017 21:50

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 19.5 12/10/2017 21:09

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 19 08/10/2017 19:03

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 18.5 28/09/2017 20:42

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 18 20/09/2017 19:10

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 17.5 10/09/2017 21:26

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 17 06/09/2017 20:36

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 16.5 26/08/2017 20:06

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 16 24/08/2017 19:44

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 15.5 12/08/2017 20:21

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 15 05/08/2017 20:05

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 14.5 29/07/2017 19:43

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 14 24/07/2017 19:41

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 13.5 15/07/2017 21:05

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 13 08/07/2017 18:13

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 12.5 01/07/2017 20:51

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 12 27/06/2017 20:11

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 11.5 17/06/2017 20:58

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 11 16/06/2017 18:22

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 10.5 03/06/2017 21:08

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 10 30/05/2017 21:20

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 9.5 22/05/2017 21:20

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 9 18/05/2017 20:06

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 8.5 16/05/2017 19:18

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 8 15/05/2017 21:02

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 7.5 10/05/2017 20:17

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 7 09/05/2017 21:03

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 6.5 22/04/2017 20:02

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 6 18/04/2017 20:58

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 5.5 17/04/2017 21:33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 5 14/04/2017 22:10

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 4.5 08/04/2017 21:26

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 4 26/03/2017 19:17

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 3.2 21/02/2017 20:55

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 3.1 18/02/2017 10:26

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 2.5 07/02/2017 11:56

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 2 06/02/2017 16:31

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 1 04/02/2017 16:06

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình