Bạn Trai Là Ngôi Sao update chap 39

truyện tranh  Bạn Trai Là Ngôi Sao
SƠ LƯỢC
Một trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau ! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy..."Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó !". Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~ *Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 169783 Theo dõi: 58

Bình chọn:

Update: 21/04/2019 20:03TỔNG HỢP (128 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 125 03/11/2018 18:37

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 124 26/10/2018 19:37

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 123 09/10/2018 18:46

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 122 06/10/2018 11:12

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 121 02/10/2018 14:11

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 120 26/09/2018 17:55

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 120 26/09/2018 17:55

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 119 06/09/2018 12:14

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 118 26/08/2018 17:33

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 117 14/08/2018 18:43

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 116 13/08/2018 18:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 115 09/08/2018 22:28

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 114 06/08/2018 13:20

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 113 28/07/2018 13:50

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 112 09/07/2018 13:14

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 111 07/07/2018 14:18

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 110 27/06/2018 20:22

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 109 11/06/2018 18:34

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 108 10/06/2018 13:46

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 107 09/06/2018 19:53

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 106 08/06/2018 18:51

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 105 06/06/2018 17:40

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 104 05/06/2018 18:12

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 103 01/06/2018 18:59

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 102 29/05/2018 12:53

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 101 22/05/2018 09:42

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 100 18/05/2018 17:41

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 99 17/05/2018 18:22

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 98 04/05/2018 12:17

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 97 03/05/2018 18:37

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 96 30/04/2018 19:21

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 95 30/04/2018 19:21

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 94 23/04/2018 13:05

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 93 16/04/2018 18:10

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 92 15/04/2018 11:24

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 91 13/04/2018 14:10

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 90 12/04/2018 12:25

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 89 10/04/2018 13:27

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 88 04/04/2018 13:14

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 87 02/04/2018 11:39

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 86 01/04/2018 11:19

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 85 24/03/2018 10:44

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 84 21/03/2018 19:43

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 83 17/03/2018 18:54

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 82 17/03/2018 18:54

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 81 15/03/2018 11:33

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 80 14/03/2018 12:43

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 79 13/03/2018 19:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 78 13/03/2018 19:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 77 09/03/2018 13:44

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 76 05/03/2018 12:22

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 75 28/02/2018 19:19

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 74 20/02/2018 21:54

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 73 15/02/2018 19:19

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 72 07/02/2018 17:51

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 71 01/02/2018 11:55

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 70 28/01/2018 21:35

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 69 23/01/2018 12:57

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 68 20/01/2018 18:05

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 67 16/01/2018 12:32

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 66 15/01/2018 13:02

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 65 15/01/2018 13:02

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 64 09/01/2018 20:26

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 63 01/01/2018 19:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 62 01/01/2018 19:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 61 01/01/2018 19:16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 60 19/12/2017 20:45

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 59 13/12/2017 18:24

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 58 12/12/2017 20:37

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 57 11/12/2017 20:00

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 56 10/12/2017 13:39

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 55 08/12/2017 18:37

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 54 05/12/2017 12:57

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 53 04/12/2017 12:32

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 52 01/12/2017 20:29

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 51 30/11/2017 13:28

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 50 29/11/2017 12:17

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 49 28/11/2017 12:09

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 48 26/11/2017 13:04

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 47 25/11/2017 13:17

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 46 23/11/2017 15:00

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 45 22/11/2017 17:05

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 44 21/11/2017 11:36

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 43 20/11/2017 17:25

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 42 20/11/2017 11:46

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 41 17/11/2017 17:15

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 40 16/11/2017 12:21

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 39 15/11/2017 12:33

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 38 13/11/2017 16:32

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 37 12/11/2017 18:55

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 36 10/11/2017 16:06

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 35 09/11/2017 13:41

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 34 07/11/2017 12:44

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 33 03/11/2017 12:07

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 32 01/11/2017 12:22

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 31 31/10/2017 12:36

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 30 30/10/2017 11:27

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 29 28/10/2017 12:30

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 28 26/10/2017 17:10

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 27 25/10/2017 18:41

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 26 24/10/2017 17:15

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 25 23/10/2017 12:41

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 24 21/10/2017 17:12

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 23 20/10/2017 12:43

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 22 19/10/2017 19:26

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 21 18/10/2017 13:13

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 20 16/10/2017 12:21

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 19 15/10/2017 14:57

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 18 14/10/2017 15:48

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 17 13/10/2017 12:56

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 16 12/10/2017 19:50

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 15 11/10/2017 11:30

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 14 10/10/2017 16:46

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 13.5 09/10/2017 11:52

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 13 08/10/2017 15:26

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 12 07/10/2017 11:04

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 11.5 06/10/2017 15:50

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 11 05/10/2017 12:11

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 10 04/10/2017 11:24

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 9 03/10/2017 20:57

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 8 13/06/2017 18:36

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 7 07/06/2017 17:50

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 6 30/05/2017 12:20

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 5 02/04/2017 22:40

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 4 14/03/2017 21:58

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 3 13/03/2017 12:12

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 2 16/02/2017 23:18

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 1 28/01/2017 22:22

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình