Tác giả HARA Yasuhisa

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 791 7.610.212 1.193

2. Kingdom Omake 3 33.999 2

3. SOCIAL KINGDOM 1 6.703 1