ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE [>Update chap 63<]

truyện tranh ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE
SƠ LƯỢC

Akira vốn là nhân viên của 1 công ty đen chuyên bóc lột người lao động trong suốt 3 năm. Kiệt quệ về cả mặt tinh thần lẫn thể chất cho đến một ngày cậu phát hiện ra rằng đại dịch Zombie đã xâm chiếm toàn thế giới. Liệu anh nhân vật chính của chúng ta sẽ sinh tồn trong cái thế giới "địa ngục" này như thế nào.

Tên khác: ゾン100?ゾンビになるまでにしたい100のこと?(3) (サンデーGXコミックス)

Tác giả: Koutarou Takata Haro Asou

Nhóm dịch: MEGA TEAM

Thể loại: Adventure Comedy Horror Fantasy manga

Đăng bởi: Thực Thể Vũ Trụ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 351564 Theo dõi: 844

Bình chọn:

Update: 19/02/2024 07:11TỔNG HỢP (75 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 63 19/02/2024 07:10

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 62 05/02/2024 13:34

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 61 19/12/2023 03:48

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 60.5 10/12/2023 12:59

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 60 19/11/2023 12:16

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 59 03/11/2023 02:45

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 58 28/12/2023 01:29

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 58.2 02/11/2023 23:08

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 58.1 02/11/2023 19:39

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 57 02/11/2023 14:24

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 56 01/11/2023 21:53

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 55 01/11/2023 03:28

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 54 31/10/2023 15:46

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 53 30/10/2023 23:15

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 52 22/10/2023 11:18

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 51 12/10/2023 19:18

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 50 12/10/2023 19:17

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 49 10/10/2023 17:36

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 48 02/10/2023 22:43

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 47 26/09/2023 05:17

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 46 18/09/2023 21:05

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 45 14/09/2023 17:22

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 44 09/09/2023 17:42

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 43 03/09/2023 09:46

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 42 28/08/2023 17:47

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 41 22/08/2023 04:20

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 40 16/08/2023 22:34

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 39 12/08/2023 16:16

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 38 07/08/2023 13:45

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 37.5 05/08/2023 04:36

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 37 03/08/2023 23:02

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 36 02/08/2023 23:11

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 35.5 31/07/2023 20:38

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 35 30/07/2023 17:39

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 34.5 30/07/2023 17:38

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 34 30/07/2023 16:36

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 33 30/07/2023 16:33

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 32 30/07/2023 16:32

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 31 30/07/2023 16:30

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 30 30/07/2023 16:28

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 29 30/07/2023 16:27

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 28 30/07/2023 16:26

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 27 30/07/2023 16:25

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 26 30/07/2023 16:24

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 25 30/07/2023 16:23

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 24 30/07/2023 16:21

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 23 30/07/2023 16:20

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE chapter 22 cross country of the dead 06/03/2023 14:43

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE chapter 21 quê nhà của cái chết 7 16/03/2021 21:55

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 20 Quê nhà của cái chết (6) 30/06/2020 01:45

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 19 Quê nhà của cái chết (54) 18/06/2020 09:53

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 18 24/04/2020 10:05

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 17 21/04/2020 23:01

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 16 03/03/2020 03:46

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 15 03/02/2020 20:55

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 14 03/01/2020 08:26

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 13 30/12/2019 22:22

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 12 29/12/2019 21:18

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 11 29/12/2019 00:30

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 10.6 29/12/2019 00:30

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 10.5 20/12/2019 20:28

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 10 19/12/2019 21:45

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 9 14/12/2019 22:17

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 8 08/12/2019 23:22

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 7 06/12/2019 23:21

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 6 03/12/2019 21:11

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 5.5 03/12/2019 21:11

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 5 02/12/2019 20:57

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 4 01/12/2019 00:28

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 3.5 25/11/2019 23:12

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 3 25/11/2019 23:12

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 2.5 11/11/2019 23:11

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 2 03/11/2019 21:52

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 1.5 26/10/2019 16:08

ZOM 100 - 100 ĐIỀU MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH ZOMBIE Chapter 1 26/10/2019 16:07

Đọc chương mới sớm nhất tại Group fb Manga Theo Yêu Cầu nhé :3

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh King Golf [update chap 210]
  • truyện tranh Ryuuroden [>update chap 328<]
  • truyện tranh Dan Doh! Xi [>Update chap 126<]
  • truyện tranh One-Punch Man [>Update chap 249<]
  • truyện tranh Darwins Game [>Chap 125- END<]
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình